“In de opkomende economieën daarentegen spitst het probleem zich toe op een gebrek aan infrastructuur. De kans lijkt nihil dat daar op korte termijn een volwaardige waterzuiveringsinfrastructuur zal ontstaan die gelijke tred houdt met de toenemende bevolkingsgroei en urbanisatie.”

Problematiek van flessenwater

“Mensen kiezen met flessenwater het zekere voor het onzekere. Flessenwater wordt te vaak als enige oplossing gezien, met als gevolg een enorme afvalberg , industriële vervuiling en onnodige transporten. Zo wordt er in België alleen al 124 liter flessenwater per persoon per jaar gedronken, oftewel samen 1,36 miljard liter afgevuld in zo’n 1,18 miljard PET flessen per jaar. Aan € 0,55 gemiddeld per liter, een totale markt van € 748 miljoen per jaar met een bruto marge van 90%. In Europa is flessenwater verantwoordelijk voor 17,6 miljoen ton CO2 uitstoot per jaar. Meer dan 50% van de flessen in Europa wordt niet gerecycleerd en belandt op vuilnishopen.”

“Maar dat is niet alles. Flessenwater kan worden ingedeeld in twee categorieën: gezuiverd kraanwater en opgepompt  bronwater. Het gezuiverde kraanwater is prijsvoordeliger, maar houdt in essentie een zuivering in die evengoed door ieder gezin zou kunnen worden uitgevoerd aan het gebruikspunt. Bronwater daarentegen wordt opgepompt uit ondergrondse meren, doorgaans door grote multinationals die bezig zijn wereldwijd rechten op te kopen. Overheden, die sinds de crisis op zoek zijn naar nieuwe inkomsten, zijn maar al te snel geneigd om in te gaan op zulke voorstellen.”

“Er is dus een tendens tot privatisering van watervoorraden waar de plaatselijke bevolking maar zelden van meeprofiteert. Integendeel zelfs, door het wegsluizen van dit water verdort de omgeving op termijn. Om hiertegen te protesteren hebben 2 miljoen mensen een petitie aangeboden aan de Europese Commissie. Helaas zijn er genoeg delen in de wereld waar er onzorgvuldiger wordt omgesprongen met het basisrecht op water.”

Waterzuivering aan het gebruikspunt

“Dat het huidige massale gebruik van flessenwater niet houdbaar is, dat staat al langer vast. Het onderhoud en de vernieuwing van het waterdistributiesysteem zijn echter een kostelijke en gevoelige onderneming voor overheden, zeker in tijden van besparingen. Daarom wordt er steeds vaker gezocht naar oplossingen voor waterzuivering aan het gebruikspunt. Zo’n oplossing kan door ieder gezin worden geïnstalleerd en kan bovendien jaarlijks voor een aanzienlijke besparing zorgen voor die eindgebruikers.”

“Vanuit die visie werd bij Prime Water de Fontinet ontwikkeld, die een minimale milieubelasting veroorzaakt, lekker water produceert, veel goedkoper is dan flessenwater, komaf maakt met het gesleur van flessen en extra bescherming biedt tegen bacteriën en resten van opgeloste chemicaliën, medicijnen en zware metalen. Door de combinatie van de adsorptieve eigenschappen van aktiefkool en het retentievermogen van capillaire micro-filtratie membranen, die in het bedrijf zelf worden vervaardigd, worden deze doelstellingen gerealiseerd.”

Proefproject en resultaten

“Om de voordelen van waterzuivering middels de Fontinet aan het gebruikspunt te bewijzen, werd samen met i-Cleantech Vlaanderen, de Stad Lommel en onafhankelijke onderzoekers een proefproject opgezet bij 300 Lommelse gezinnen, genaamd ‘Beter Water Thuis’. Daarbij werd onderzocht hoe de toepassing kan zorgen voor een lagere milieubelasting, een kostenbesparing en een verhoogd comfort, en de verwijdering van schadelijke reststoffen.”

“Inzake milieueffecten werd vastgesteld dat 1,5 liter Fontinet gezuiverd water voor slechts 0,016 kg CO2 zorgde, in vergelijking met 0,508 kg CO2 voor 1,5 liter water in PET flessen. Over het algemeen genomen bleek de Fontinet een 33 maal lagere ecologische voetafdruk te hebben dan flessenwater. Daarmee zou het in België 446.080 ton CO2 uitsparen.”

“Op het vlak van prijsvoordeel bleek dat consumenten meer dan € 200 per jaar kunnen besparen met dit systeem, zonder te sleuren met liters aan flessenwater. Voor wat betreft de verwijdering van bacteriën en chemische reststoffen bewees het onderzoek dat alle bacteriën en organische verbindingen kwantitatief en kwalitatief blijvend uit het water werden verwijderd. Daarmee werd aan alle onderzochte criteria voldaan en kunnen de volgende stappen worden gezet.”

Volgende stappen

Alternatief voor flessenwater“Er ontstaat een collectief belang bij het gebruik van de Fontinet. Goed drinkwater, een vermindering van de milieuvervuiling, positieve economische effecten en werkgelegenheid via de productie doorheen Vlaanderen zijn immers voor de gehele samenleving van belang. Dit zorgt voor een solide fundament in de samenleving en dus continuïteit. Een logische volgende stap zou zijn om de distributie in handen te gegeven van een nieuw op te zetten coöperatieve onderneming, met particuliere aandeelhouders in de meerderheid.”

Wil jij weten hoe het werkt in de praktijk? Lees dan hier over de ervaringen van basisschool Kla4tje uit Lommel die en Fontinet in de leraarskamer lieten installeren.